kIMG 4597
Föreläggande mot Risenta gällande kikärtor från fransk leverantör
Ett parti kikärtor från en leverantör i Frankrike har visat sig innehålla ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20