Lysrör började brinna på slakteri – OV skadad
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20