Anställda på ÖoB i Enköping flydde från hotande person
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20