f90
Djurhållare kallar svartslaktat kött för ”djurfoder” för att undgå livsmedelslagen
Nyligen fick länsstyrelsen i Västerbotten in en anonym anmälan som gjorde gällande att svartslakt pågick hos en djurhållare. Länsstyrelsen meddelar att man nu kunnat bekräfta att detta stämmer.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: länsstyrelsen.

t20