n30
Färdigmattillverkare levererade utan tillstånd mat till flyktingboenden och socialtjänsten i flera kommuner
Vd: – Vi hade ingen susning om detta.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20