Spendrups går med i Circular Sweden
Dryckesbolaget Spendrups Bryggeri meddelar att man blivit ny medlem i företagsforumet Circular Sweden. Sedan tidigare finns bland andra företagen Axfood, H&M, IKEA, SSAB, och Återvinningsindustrierna, med i forumet.
”Circular Sweden samlar företag med ansvar för omfattande materialflöden som har höga ambitioner kring cirkularitet. Företagsforumet syftar till att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden. Utgångspunkten är att ett långt mera resurseffektivt samhälle är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att slå vakt om välfärden, stabilisera klimatet, och stoppa utarmningen av viktiga ekosystem”, skriver Spendrups i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20