b91
Svenska äpplen innehöll för mycket av bekämpningsmedlet prosulfokarb
Livsmedelsverket har i dagarna förbjudit grossisten Saba Fruit AB i Helsingborg att släppa ut på marknaden äpplen av sorten Elstar som kommer från en odlare i Skåne. Anledningen är att äpplena innehåller bekämpningsmedlet prosulfokarb i en halt ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20