Utredning om svartslakt i Norrbotten
I september fick länsstyrelsen in en anmälan som gällde svartslakt i Norrbotten. Det handlar om en djurhållare som ska ha slaktat djur utan bedövning. Avfall från slakten misstänks ha hanterats på ett felaktigt sätt. Djurhållaren försvarar sig bland annat med att skallar grävts ner på ett lagligt sätt och att komposterade inälvor ”spridits på våra grönsaksland”. Nu har ärendet lämnats över till Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20