Bonde som utpekats för foderbedrägeri slår ifrån sig
– säger att balar har bytts ut
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anklagar en grupp med 14 hästägare och djurbönder en bonde i Västra Götaland för att begått ett bedrägeri med balar. Bonden slår ifrån sig. Han har egna misstankar om vad som kan ha hänt.
– Så dåliga balar har vi inte gjort, säger han.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20