s93
Kraftigt förorenade ungtjurar på Närkes Slakteri i Gällersta AB
I dagarna levererades det 14 ungtjurar till slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro som i flera fall var så kraftigt förorenade så att gödselpansar hade bildats. Det innebär risker för livsmedelssäkerheten. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20