Övergångsregeringen tvingar SVA att avbryta sjukdomsövervakningen av vilda djur
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att man avbryter den pågående övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter instruktioner från övergångsregeringen. Finansiering saknas.
– Vi har inte fått information om detta tidigare, men nu för vi en nära dialog med Näringsdepartementet, berörda myndigheter, och andra samarbetspartners. Viltövervakningen är en viktig del av sjukdomsövervakningen som vi i nuläget inte kan genomföra. Vi har även internationella åtaganden som vi nu inte heller kan utföra. Vi hoppas att detta får en skyndsam lösning, säger Jens Mattsson, generaldirektör vid SVA, enligt ett pressmeddelande.
I flera års tid har SVA fått öronmärkta medel för viltsjukdomsövervakningen. Förra året fick man 4 miljoner kronor. Men i årets regleringsbrev från övergångsregeringen finns inga pengar till detta.
Detta kommer enligt SVA att negativt påverka övervakningen av bland annat sjukdomar som fågelinfluensa, avmagringssjuka, afrikansk svinpest, duvpest, och kaningulsot. Även andra negativa konsekvenser väntas.
– Vi kommer inte att kunna upptäcka sjukdomsutbrott hos vilda djur när vi inte har en finansiering för övervakningen. Till exempel om det dör många vilda djur kan vi inte säga vad det beror på, säger Erik Ågren, veterinär och chef för SVA:s viltsektion, enligt ett pressmeddelande.
– Nu tappar vi också kontakten med vårt viktiga nätverk med jägare och allmänheten som skickar in prover och djurkroppar till myndigheten för analys, vilket är grunden för SVA:s viltövervakning. Det är historiskt att vi nu måste ta en paus i detta arbete.
/FoodMonitor

t20