f53
50 kraftigt förorenade lamm på HKScan i Linköping
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20