Sju maskerade personer trängde sig in på SVT Nyheters redaktion i Helsingborg
Förra veckan ringde två personer på hos SVT Nyheter Helsingborg och ville träffa redaktionen för att berätta om en nyhetshändelse. Personerna togs emot av SVT i entrén. Kort därefter eskalerade situationen. Det framgår av en anmälan som FoodMonitor tagit del av.
”Under samtalet anslöt ytterligare sju maskerade personer och trängde sig in på redaktionen. Gruppen önskade få publicitet i ett enskilt ärende. Vi gjorde bedömningen att det inte var aktuellt för oss. Det blev en obehaglig och hotfull situation. Gruppen uttalade ett hot och lämnade sedan redaktionen”, skriver en chef på SVT i anmälan.
SVT vill inte svara på några frågor om det inträffade.
– Av princip så kommenterar vi inte säkerhetsfrågor. Det är av omsorg om personalen, säger en chef på SVT.
Det är ännu oklart vad de aktuella personerna ville få publicitet kring och vad det var för hot de framförde.
DENNA ARTIKEL UPPDATERAS LÖPANDE!
/FoodMonitor
Varför skriver FoodMonitor om detta?
Hot och våld mot journalister ökar. Det är ett direkt hot mot vår demokrati. Därför skriver FoodMonitor om den här typen av händelser /red

t20