Antalet ärenden om sanktionsavgifter för otillåten försäljning av ekologiska livsmedel ökade
Förra året handlade Livsmedelsverket 22 ärenden om sanktionsavgifter för otillåten försäljning av ekologiska livsmedel. Flest ärenden kom från Göteborgs Stad. Det är mer än ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20