sl55
9 magra och misstänkt kraftigt lusangripna ungtjurar på HKScan
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20