Skyddsombud anmäler Coop för bristande rutiner för praktikanter
Butikskedjan Coop:s butik Stora Coop brunna Park i Kungsängen har tagit in praktikanter. Men praktikanterna får inte adekvat information om säkerhetsrutiner. Det kritiserar nu ett skyddsombud i en anmälan i dagarna till Arbetsmiljöverket.
“Arbetsgivaren tog in ett flertal praktikanter som är i åldrarna 14 och 15 år gamla utan att någon introduktion erbjöds till de angående utrymningsvägarna, hur man lyfter rätt för att undvika skador, eller hur skulle de agera om något allvarligt inträffade i butiken. Ingen handledare utsågs och ingen risk och konsekvensanalys gjordes i förväg. Skyddsombuden informerades inte heller om att de skulle praktisera i butiken. Det rådde också förvirring om hur många det var i butiken, vilket ledde till att jouren inte hade fått möjlighet att veta om alla hade lämnat huset om det hade uppstått brand i butiken. Detta ser vi som mycket allvarligt”, skriver skyddsombudet.
FoodMonitor har sökt Coop för en kommentar.
/FoodMonitor

t20