Kammarrätten beviljar 18 slakterier prövningstillstånd
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20