JK avslår Faringe kött & slakt AB:s anspråk
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20