Utländska turister spenderar 63 miljarder i svenska butiker
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel AB meddelar att en rapport kommer att publiceras i morgon som visar att utländska turister spenderar nästan halva sin reskassa, totalt 63 miljarder, i svenska butiker. Turisterna efterfrågar genuint svenska varor.
– Turisternas betydelse för handeln fortsätter att växa. Svenska handelsföretag har allt att vinna på att lära sig mer om turisterna. Utöver att det skapar fler kunder i butiken ger e-handeln stora möjligheter för företagen att behålla kunden även när den lämnat Sverige, säger Mats Hedenström, Näringspolitisk chef på Svensk Handel, enligt ett pressmeddelande.
– Utländska turister är nyfikna på Sverige och svenskarnas livsstil. Även om shopping oftast inte är huvudanledningen för resan handlar de flesta resenärer något under sin semester. Därför blir butikernas sortiment och bemötande ett sätt att få kontakt med livet i Sverige, och shopping blir en viktig del av helhetsupplevelsen, säger Michael Persson Gripkow, Chief Brand and Strategic Marketing Officer på Visit Sweden, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor
Fakta (källa: Svensk Handel):
"Av de 63 miljarder som utländska resenärer lägger på inköp går 62 procent till sällanköpsvaror och 38 procent till dagligvaror."

t20