Amfetamin spreds ut på perrong och i luften på Malmö central
Tullen i Södra Sverige hade en dag förra månaden framgångsrikt stoppat en smugglare som hade med sig 6 000 liter sprit och 40 000 cigaretter i en lastbil. Men när ett tillslag senare samma dag skulle utföras på Malmö central uppstod ett tumult. En misstänkt slet upp en påse och spred ut amfetamin på perrongen och i luften.
Tulltjänstemännen blev kontaminerade när de, enligt uppgift, var inblandade i ett ”fullt slagsmål” med den misstänkte.
”När vi fick kontroll på personen så låg vi i den amfetamin som hade hamnat på perrongen. Samtliga tjänstemän som var med vid ingripandet blev kontaminerade av amfetamin”, skriver Tullverket i en anmälan.
”Det var totalt fyra tullinspektörer och en narkotikasökhund som blev kontaminerade. Kontamineringen bestod av att vi fick amfetamin på kläder, hud, och i andningsvägar.”
/FoodMonitor

t20