Uppgift: otillräckliga vinterdäck ger ”minimal säkerhet” på Foodora AB
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20