Länsstyrelsen: Trots åtgärder fortfarande överbeläggning i Hossmo Transport AB:s transportburar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93

 

 

sl25