Förbud med omedelbar verkan efter dödsolycka på ICA
Förra månaden inträffade det en dödsolycka på butikskedjan ICA:s lager i Helsingborg. Denna månad har Arbetsmiljöverket lagt ett förbud med omedelbar verkan mot bolaget och förenat detta med ett vite på 300 000 kronor.
”Olyckan inträffade vid last- och lossningsarbete vid er tillhörig terminal. Arbetet utfördes dock i detta fall av arbetstagare tillhörande det åkeri från vars lastbil arbetet utfördes. Under pågående arbete stängdes porten in till terminalen med påföljd att arbetstagaren, som förde truck, kolliderade med den nedgående porten. Den ifrågavarande porten är utrustad med ett styrsystem vars funktion ska säkerställa att porten automatiskt stängs efter det att lastbilen lämnat lastbryggan, så kallat vinterläge”, skriver Arbetsmiljöverket i ett beslut till ICA.
Det nu aktuella förbudet gäller ICA:s egna eller andras arbetstagares utförande av lastnings- och lossningsarbete via portar med inkopplad funktion med automatisk stängning.
Detta om inte ”portarna har försetts med funktion som säkerställer att portarna inte automatiskt kan sättas i rörelse under pågående arbete med att lasta eller lossa gods vid terminalen” alternativt ”att till portarna kopplats ljus- och/eller ljudsignal i erforderlig utsträckning så att den som utför last- och lossningsarbete uppmärksammas på att porten kommit i rörelse och risken för olycksfall därmed undviks”.
UPPDATERAD
Kommentar från ICA:
"Vi ser mycket allvarligt på den inträffade olyckan och vi har agerat i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreläggande. Omedelbart efter olyckan vidtog vi också ett antal åtgärder, både på den befintliga platsen och på andra lagerenheter, för att säkerställa att det inte händer igen. Vi arbetar nu tätt tillsammans med polisen för att utreda orsaken till den tragiska olyckan", skriver Emelie Ericson, pressansvarig på ICA Gruppen AB, i ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor

t20