Sex slaktsvin misstänks ha utsatts för hård drivning
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, vid köttbesiktningen på slakteriet HKScan i Kristianstad färska akuta trauman och blödningar på sex slaktkroppar av svin. OV misstänkter att slaktsvinen blivit utsatta för hård drivning.
”Dessa slaktkroppar hade tecken på akut trauma i form av flera parallella blåmärken i huden och blödningar i underliggande vävnader med varierande utseende som misstänks orsakats av handtag och det tillhörande skaftet från drivstav, paddel”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
Flera av grisarna hade även blödningar på ryggen.
”Traumats utseende och placering indikerar att djuren kan ha utsatts för onödigt lidande på grund av hård drivning”, skriver OV.
Slaktsvinen kom från en och samma grisbonde. OV misstänker att skadorna uppkommit i samband med pålastning för transport till slakteriet.
/FoodMonitor

t20