sl33
Lamm med invuxet horn på Lundsbols Lammslakteri
Vid ett tillfälle i oktober förra året skickade en djurbonde i Stockholms län ett lamm som hade ett invuxet horn till slakt på slakteriet Lundsbols Lammslakteri i Alunda. Det framgår av en anmälan denna månad.
”Att lammet har låtits gå med ett horn som växt in i skallen är inte acceptabelt ur djurskyddssynpunkt och förenat med en konstant stark smärta i djurets skalle”, skriver en officiell veterinär, OV, i anmälan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20