ka73
Åklagare lägger ner förundersökning om fluglarver i horn på ungtjur
En djurbonde i Örebro län har enligt Livsmedelsverket utsatt en ungtjur för stress och onödigt lidande genom att låta djuret gå med en infekterad hornfraktur en längre tid. Det hela kom i dager när ungtjuren i oktober år 2017 skickades till slakteriet Närkes slakteri i Gällersta AB. Livsmedelsverket åtalsanmälde händelsen. Nu har en åklagare lagt ner förundersökningen. VARNING FÖR STARKA BILDER!
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20