Livsmedelsverket vill ändra orimlig sanktionsavgift
LEDARSTICK Som FoodMonitor berättat om tidigare så har små livsmedelsföretag som av en eller annan orsak missat att anmäla sin hantering av ekologiska livsmedel till ett certifieringsorgan åkt på sanktionsavgifter som är orimligt höga i förhållande till deras omsättning. Detta även om det har varit frågan om ett uppenbart misstag och företaget omedelbart rättat sig.
Maxbeloppet på sanktionsavgiften är 50 000 kronor och det tas ut redan vid en omsättning på en miljon kronor.
Företag som FoodMonitor pratat med har berättat att beloppet är orimligt högt om man har ett nystartat livsmedelföretag som kämpar med lönsamheten och lever på marginalen.
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsföretag som säljer ekologiskt utan att vara anmälda till kontrollorgan straffas med sanktionsavgifter
För Livsmedelsverket är situationen inte heller enkel. Å ena sidan ska företag som medvetet bryter mot lagstiftningen gällande ekologiska livsmedel straffas.
Men å andra sidan så tvingas myndigheten nu att straffa företag som uppenbarligen inte borde straffas. Och små företag får alltså betala en orimligt hög sanktionsavgift i förhållande till deras omsättning.
Lagstiftningen är så hård att Livsmedelsverkets händer i princip är bakbundna.
I dagarna gick Livsmedelsverket ut med ett pressmeddelande där man föreslår ett nytt system som man menar ska ge effektiva sanktionsavgifter oavsett ett företags storlek.
”Sanktionsavgiften för ett stort företag är i dag så liten i förhållande till omsättningen att den många gånger inte har någon effekt. För ett litet företag kan avgiften däremot bli oproportionellt stor i förhållande till omsättningen. Därför föreslår Livsmedelsverket en ändring av systemet som är bättre anpassat till olika stora företag”, skriver myndigheten i pressmeddelandet.
Livsmedelsverket skickade ett förslag om detta till Näringsdepartementet den 28 februari.
LÄS OCKSÅ: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/foretag-starta-avveckla/slv-rapport-dnr-2018-01942.pdf
”Nuvarande system innebär att ett företag som inte är anmält till kontrollorgan får betala en avgift som beräknas utifrån 5 procent av omsättningen men som max kan bli 50 000 kronor. För ett stort företag är 50 000 kronor en väldigt låg avgift, samtidigt som beloppet kan få stora konsekvenser för ett litet företag. Med det nya förslaget skulle maxavgiften fortfarande vara 50 000, men avgiften beräknas utifrån 0.5 procent mot dagens 5 procent. Det skulle innebära att ett företag måste ha en omsättning på 10 miljoner för att få betala maxavgiften 50 000 kronor”, skriver Livsmedelsverket i pressmeddelandet.
Det är mycket bra att Livsmedelsverket nu på allvar försöker ta tag i problemet även om det kan tyckas lite sent. Förhoppningsvis ser Näringsdepartementet allvaret i situationen och agerar innan fler små livsmedelsföretag riskerar att slås ut i onödan.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Antalet ärenden om sanktionsavgifter för otillåten försäljning av ekologiska livsmedel ökade
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket vill ha 50 000 kronor sanktionsavgift från litet bageri i Nacka
LÄS OCKSÅ: Liten köttbutik i Linköping glömde att ta bort skylt och webbmaterial – måste betala 25 000 kronor i sanktionsavgift
LÄS OCKSÅ: Litet glassbolag i Göteborg måste betala 50 000 kronor i sanktionsavgift
LÄS OCKSÅ: Småföretagare i Solna sålde ekologiska praliner – måste betala sanktionsavgift

t20