Dödshot mot Hotell- och restaurangfacket i Malmö
Vid tre tillfällen nyligen har Hotell-och restaurangfackets avdelning i Malmö blivit utsatt för dödshot. Det framgår av anmälningar FoodMonitor tagit del av.
”Jag ska döda facket!”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20