Kund på systembolaget hotade med att avsluta anställds liv
I dagarna blev en kund i Systembolagets butik i Östersund nekad att handla på grund av berusning. Då tog kunden till hot istället.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20