SLU: Det kan vara riskabelt att mata hundar med rått kött
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att det finns risker med att mata hundar med rått kött, något som enligt myndigheten blivit något av en trend. Rått kött kan nämligen innehålla skadliga bakterier. Detta enligt en ny undersökning.
”Att utfodra hundar med dieter baserade på rått kött har blivit allt mer populärt under senare år. Den köttråvara man kan hitta i foderbutikernas frysdiskar består dock av slaktbiprodukter som inte har behandlats för att minska det mikrobiella innehållet, och som därför kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. För att få en bild av hur stor denna risk är har forskarna analyserat frysta prover från 60 förpackningar som producerats i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, eller Storbritannien, av 10 olika tillverkare”, skriver SLU i ett pressmeddelande.
”I samtliga prover hittades bakterier från familjen Enterobacteriaceae – en grupp av bakterier som främst förekommer i mag-tarm-kanalen hos djur och människor – och i 31 prover var halten högre än gränsvärdet, 5 000 bakterier per gram, för tillfredsställande mikrobiell hygien enligt EU:s föreskrifter.”
/FoodMonitor

t20