Ko på HKScan ska provtas för BSE-analys
I dagarna avvisades en ko från slakt på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping. Anledningen var att kon enligt Livsmedelsverket var ”oförmögen att resa sig”. BSE kunde inte uteslutas. Nu har Jordbruksverket därför beslutat att djurkroppen ska provtas.
”Vid provtagningen ska skallen skiljas helt från kroppen. Skallen ska i avvaktan på provsvar sparas och ska då förvaras så att den inte kommer i kontakt med andra slaktdjur eller livsmedel”, skriver Jordbruksverket i ett beslut.
”I samband med avlivningen ska så mycket som möjligt av blodet samlas upp och skickas till destruktion med resten av kroppen.”
/FoodMonitor

t20