Gårdsslakteri i Kalmar län döms att betala 10 000 kronor i vite
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20