Facket: Carlsberg har brutit mot arbetstidslagen på anläggningen Ramlösa Hälsobrunn
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20