k22
Lokal i Göteborgs hamn som används för livsmedelskontroll uppfyller inte lagkrav – kritik från EU
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20