Kommerskollegium: Varuimporten växer snabbare än exporten
Kommerskollegium meddelar att varuimporten förra året ökade med 12 procent i värde. Varuexporten ökade med motsvarande 10 procent.
”Den totala varuimporten uppgick till 1 478 miljarder kronor”, skriver Kommerskollegium i ett pressmeddelande.
Den totala varuexporten uppgick till 1 442 miljarder kronor.
”Sveriges viktigaste handelspartners för varuexporten är, efter Tyskland, nu de nordiska länderna Norge, Finland, och Danmark. Även för importen har Norge, Finland, och Danmark, stor betydelse efter Tyskland och Nederländerna”, skriver Kommerkollegium.
/FoodMonitor

t20