Småskaligt slakteri undkom hot om böter från Livsmedelsverket genom att starta livsmedelsbutik
Livsmedelsverket lade tidigare i år ett beslut om föreläggande mot det småskaliga slakteriet Ekbackens Slakteri AB i Lerdala som förenades med ett vite på 20 000 kronor. Men slakteriet startade då sonika en livsmedelsbutik och anmälde den verksamheten till kommunen. Dessutom överklagade man det aktuella beslutet. Det gjorde att Livsmedelsverket backade – och förvaltningsrätten upphävde i dagarna beslutet.
– Jag är jätteförvånad över att Livsmedelverket över huvud taget drev detta, säger en företrädare för slakteriet.
Det hela handlar om att Livsmedelsverket med ett beslut i januari ville tvinga slakteriet att vidta åtgärder som såg till att framställning av malet kött inte skedde senare än sex dagar räknat från slaktdatum. Detta efter det att myndigheten upptäckt en avvikelse i december förra året.
Men för slakteriet utgjorde det en orimlig situation. Slakteriet gjorde då så att man helt enkelt registrerade en detaljhandelsanläggning hos kommunen. Därmed kunde 500 kilo färs tillverkas senare än det aktuella beslutet tillät. Samtidigt blev emellertid pappersarbetet tyngre för slakteriet.
– För att komma ur det här greppet så var jag tvungen att öppna en butik, ett livsmedelsföretag, i kommunen. Därigenom kan vi nu ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20