Miljönämnden i Landskrona beviljas delvis bifall i överklagan av Livsmedelsverkets beslut
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20