Stor benbit – ”möjligtvis från gris” – upptäckt i ekologiskt spannmål från Ukraina som lossats i Västerås
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20