Certifieringsbolag går ihop
Organisationen Hushållningssällskapet meddelar att certifieringsföretagen HS Certifiering, Bureau Veritas Sverige, och ProSanitas Certifiering, går ihop. Anledningen är att man önskar konsolidera den ackrediterade certifieringsbranschen inom livsmedel i Sverige.
– Bolagen kompletterar varandra, säger Anna Broekman, vd HS Certifiering som förvärvar aktierna i ProSanitas Certifiering, enligt ett pressmeddelande.
HS Certifiering sammarbetar sedan 2017 med Bureau Veritas.
/FoodMonitor
Fakta (källa: Hushållningssällskapet):
”ProSanitas Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsorgan med kunder inom livsmedelsbranschen främst från förädlingssidan och framåt i kedjan. ProSanitas har ägts av BMG Trada Certifiering sedan 2005.”
”Bureau Veritas är ett ackrediterat certifieringsföretag som erbjuder certifiering mot de flesta av de idag förekommande standarderna i världen. Med 80 000 kunder i fler än 100 länder och fler än 100 000 utfärdade certifikat är Bureau Veritas världens ledande certifieringsorgan.”
”HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag med kunder i hela livsmedelskedjan. Företaget har kunder i Sverige, Danmark, Finland, och ett femtontal kontor över hela landet. Företaget ägs av svenska hushållningssällskapen.”

t20