Nya beslut om skyddsjakt efter gråsäl, knubbsäl, och vikare
Naturvårdsverket har denna vecka beslutat att tillåta skyddsjakt efter 1 100 gråsälar, 600 knubbsälar, och 200 vikare. Jakten får bedrivas i år och början av nästa år.
”Skyddsjakten får endast ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn på eller av. Vid sidan av kulammunition av klass 1 får även kulammunition av klass 2 användas”, skriver naturvårdsverket i ett beslut.
Myndigheten har fattat motsvarande beslut för knubbsälar och vikare.
/FoodMonitor

t20