ko30
Nöt med stort sår på svansen på Gotlands Slagteri
I dagarna observerade en officiell veterinär, OV, på Gotlands Slagteri AB i Visby ett nötkreatur med ett stort sår på svansen. OV har bett länsstyrelsen att undersöka förhållandena hos den djurbonde som skickat djuret till slakt.
”… (djuret) hade färskt sår på svansen. Såret hade en vertikal riktning och var cirka 20 centimeter långt och cirka 3 centimeter brett”, skriver OV.
”Jag kan inte bedöma vad som har orsakat såren.”
Enligt OV var såret färskt och skadan kan ha uppstått på gården, vid inlastning, eller under transport.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20