ov23
Förväxta klövar på får på Siljans Chark
En djurbonde levererade nyligen fem får med kraftigt förväxta klövar till slakt på slakteriet Siljans Chark i Mora. Djuren avlivades och otjänligförklarades av djurskyddsskäl.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20