m23
Forskare på Örebro universitet ska kartlägga 1 000 gymnasieelevers matvanor
Örebro universitet meddelar att man inleder ett forskningsprojekt för att ta reda på hur ungdomar äter och varför. Man ska även undersöka hur ungdomarnas val kan påverkas till att göra hållbara och hälsosamma val. Flera institutioner på universitetet kommer att vara involverade.
– Forskning visar redan att gymnasieungdomar generellt sett inte äter som de ska. Det är vanligt att hoppa över frukosten och det är ofta en hel del snacks, säger Malin Anniko, postdoktor på Örebro universitet, enligt ett pressmeddelande.
Enligt universitetet kommer 1 000 ungdomar att ingå i studien. Det handlar om ungdomar som går sista året på gymnasiet på skolor runt om i landet. Kartläggningen beräknas pågå under cirka två års tid.
– Det är många frågor som ska besvaras. Det är ju inte bara vad som påverkar våra val utan också vilka och hur vi får informationen. Vilken roll spelar kompisar, familjen, sociala medier?, säger Maria Ojala, docent i psykologi vid Örebro universitet, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor
Bilden: Malin Anniko till vänster och Maria Ojala. Foto: Örebro universitet.

t20