k92
Ko med enormt juver utsattes för onödigt lidande under transport till HKScan
Tidigare denna månad levererade en djurbonde en ko som hade ett enormt juver till slakt på slakteriet HKScan. Enligt en officiell veterinär, OV, har djuret utsatts för onödigt lidande under transporten till slakteriet.
”Juvrets högra del var kraftigt svullet hårt och ömt. Svullnaden sträckte sig långt fram på buken, samt hängde ner så att det endast var 20-25 centimeter kvar till marken. Detta gjorde att kon hade svårighet att röra sig normalt, dels på grund av smärtan, men också på grund av att det stora juvret var i vägen när hon skulle flytta sina bakben. Eftersom kon var tydligt smärtpåverkad fick hon förtur till slakt”, skriver OV i en anmälan.
”Djur som är skadade eller fysiskt svaga eller sjuka skall inte anses vara i skick att transporteras, särskilt om de inte kan röra sig själva utan smärta. Jag anser att kon varit utsatt för ett onödigt lidande genom transporten in till slakteriet. Det kan finnas bristande kunskap hos leverantören om vilka djur som är lämpliga för transport …”.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20