ko58
OV: försumlig djurägare lät band sitta kvar på lidande ko
Tidigare denna månad levererade en djurbonde i Kalmar län ett smärtpåverkat nöt till slakt på KLS Ugglarps AB. När den officiella veterinären, OV, på plats undersökte djuret i samband med levandedjursbesiktningen fann hon ett hårt åtdraget band på djurets vänstra bakben.
”Vid levandedjursbesiktning i mottagningsstallet för nöt den 17 maj 2019 påtalade en chaufför för mig att han tyckte att en ko hade haltat lite när han lastade av djuret. Jag tittade närmre på kon som visade sig ha ett cirka 1.5 centimeter brett gulaktigt band runt vänster bakben. Bandet satt cirka 15 centimeter ovanför kotleden och var hårt åtdraget. Benet var svullet både under och över bandet, och det hade bildats en grop in i vävnaden/huden där bandet satt. Kon var tydligt smärtpåverkad och stod med benet i luften”, skriver OV i en anmälan.
”I övrigt var kon i fint skick och med gott hull. Eftersom kon hade ont fick hon förtur till slakt. Benet kapades av och kontrollerades efter slakten. Bandet skars bort och det syntes en tydlig grop på cirka 0.5 centimeter där bandet suttit. Det fanns inga tecken på sår i huden.”
OV riktar kritik mot den aktuella djurägaren.
”Jag anser att leverantören varit försumlig i sin dagliga tillsyn och inte tagit bort bandet från benet när kon började få ont, och därmed orsakat henne ett onödigt lidande.”
OV har lämnat över ärendet till Länsstyrelsen Kalmar län.
(Problemet med det är att handläggningen av djurskyddsärenden på den länsstyrelsen när det gäller livsmedelsproducerande djur, som FoodMonitor berättat om tidigare, har havererat /red)
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20