Aningslös djurbonde i Uppsala län skickade två kor som nyligen kalvat till slakt
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, vid köttbesiktningen på ett slakteri två kor som nyligen hade kalvat. Den aktuella djurbonden, som har sin verksamhet i Uppsala län, var enligt OV helt aningslös om djurens tillstånd. Och ingen vet var kalvarna är.
”Leverantören kontaktades omgående efter att korna slaktas då bedömningen var att det fanns risk för att kalvarna kunde ligga kvar på betet. Eftersom det är nötkreaturens naturliga sätt att kalvarna ligger gömda stora delar av dygnet när de är nyfödda. Enligt uppgift hade leverantören ingen vetskap om att korna nyligen hade kalvat”, skriver OV i en anmälan.
”Baserat på utseendet på livmoder och juver råder inget tvivel om att korna nyligen har kalvat. Om kalvarna var dödfödda eller levande går inte att säga.”
Djurbonden kan ha gjort sig skyldig till brott eftersom denne skrivit under en djurägarförsäkran till slakteriet och intygat att djuren hade mer än tre veckor efter senaste kalvning.
OV har anmält händelsen till länsstyrelsen.
/FoodMonitor

t20