Djurbonde i Kalmar län åtalas
För drygt ett år sedan skickade en djurbonde i Kalmar län ett tiotal får till slakt som var så avmagrade att de fick totalkasseras på slakteriet HKScan AB. Livsmedelsverket åtalsanmälde. Nu har en åklagare beslutat att djurbonden ska åtalas.
”… djuren hade rikligt med fri vätska i buken vilket är ett tecken på grav undernäring och/eller felaktig utfodring”, skriver en officiell veterinär, OV, i en rapport.
Inte nog med det. Den aktuella djurbonden skickade även en grupp med kraftigt förorenade nötkreatur till slakt samma år.
/FoodMonitor

t20