Polis och skyddsombud beordrade utrymning av Foodmark efter olycka – 11 personer fördes till sjukhus
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20