Kronägg måste destruera 168 550 ägg – vill ha ersättning från Jordbruksverket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20