Robot på Pågen touchade arm
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20